Make your own free website on Tripod.com

[Κεντρική σελίδα] > [Επιμέρους θέματα ευαισθητοποίησης] > [Προσεγγίσεις στο πρόβλημα του ρατσισμού] > [Δημοσκόπιση]

(Δημοσκοπιση Ερευνά της Περιβαλλοντικής Ομάδας
του 30ου Λυκείου γύρω από το θέμα Ρατσισμός Ξενοφοβία)
 

Η έρευνα από την Περιβαλλοντική Ομάδα αποφασίστηκε πολύ νωρίς και με μεγάλη προθυμία των μαθητών όλου του Σχολείου. Καταρτίσαμε ένα ερωτηματολόγιο με 6 Θεματικές ενότητες, εκ των οποίων η μία (η 3η) ήταν εντελώς πρωτότυπη, ενώ οι άλλες 5 προέρχονταν από έρευνες που είχαν γίνει.

Μοιράστηκαν 3 αντίτυπα σε κάθε μαθητή του σχολείου, ένα για τον ίδιο και 2 (αν ήθελε και περισσότερα) για κάποιους γνωστούς του που Θα συμφωνούσαν να συμμετάσχουν στην έρευνα και δόθηκαν σχετικές οδηγίες για τη συμπλήρωση.

Η έρευνα διεξήχθη από 4-14/4/97 κατά το πλείστον στην περιοχή της Ν.Κυψέλης, όπου είναι ο τόπος κατοικίας των μαθητών του σχολείου μας. Απαντήθηκαν 518 ερωτηματολόγια από τα οποία 240 ήταν μαθητών του σχολείου μας (σε σύνολο 365 μαθητών, δηλ. 65,75%)

Η επεξεργασία των αποτελεσμάτων έγινε από μέλη της Π.Ο. και τις υπεύθυνες καθηγήτριες, γι’ αυτό και δεν έχει φιλοδοξίες επιστημονικής συνέπειας ή πληρότητας. Παρόλα αυτά, προσπαθήσαμε να έχουμε αρκετά αναλυτική επεξεργασία, δηλ: α) με βάση τις γραμματικές γνώσεις (δέκα επίπεδα στα οποία συμπεριλαμβάνονται οι τρεις τάξεις του σχολείου μας) και β) με βάση τις ηλικίες σε επτά επίπεδα και στις δυο περιπτώσεις τα αποτελέσματα βγήκαν ταυτόχρονα και κατά φύλο. Συνολικά 34 πυκνοτυπωμένες σελίδες που ήταν αδύνατον να παρουσιαστούν όλες στο έντυπο μας.

Ας ξεκινήσουμε με μερικές γενικές παρατηρήσεις:

Οι απαντήσεις που πήραμε δεν ήταν όλες συνεπείς δηλ. σε αρκετά ερωτηματολόγια υπήρχαν κενά και ενώ παντού υπήρχε η κατηγορία “δεν ξέρω/δεν απαντώ”, δεν είχε σημειωθεί ή πολλές φορές στο ίδιο αντίτυπο υπήρχαν αλληλοσυγκρουόμενες απαντήσεις.

Η πρώτη και η πιο γενική παρατήρηση που μπορούμε να κάνουμε είναι οτι η σαφής και σε αρκετά σημεία συντριπτική πλειοψηφία των ερωτηθέντων δεν παρουσιάζει ρατσιστικές θέσεις, μόνο μια μικρή και συγκεκριμένη διαφοροποίηση ως προς την ξενοφοβία.

Ας αναφέρουμε εδώ για να κάνουμε αμέσως μετά κάποιες συγκρίσεις οτι στα γενικά αποτελέσματα επί συνόλου 518 οι 298 είναι γυναίκες και οι 220 άνδρες. Και επί των 240 μαθητών του σχολείου που συμμετείχαν 149 ήταν κορίτσια και 91 αγόρια.

Λοιπόν βλέπουμε στα γενικά αποτελέσματα στην πρώτη Θεματική ενότητα που αφορά τη δεκτικότητα μας απέναντι στους ξένους οτι οι γυναίκες σε όλες τις ερωτήσεις έχουν πιο θετική στάση από τους άνδρες. Το ίδιο σχεδόν συμβαίνει και με τις μαθήτριες και τους μαθητές του σχολείου. Αξίζει εδώ να σημειωθεί ότι στην ερώτηση 5 δηλ “Θα δεχόσαστε αλλοδαπούς μετανάστες σαν συμμαθητές στην τάξη (των παιδιών σας);” τα γενικά αποτελέσματα δίνουν 82% θετική απάντηση, τα γενικά του σχολείου 89%, τα κορίτσια της Β’ Τάξης 98%, ενώ οι άνδρες με γραμματικές γνώσεις δημοτικής εκπαίδευσης 55% που είναι και το μικρότερο ποσοστό σ’ αυτή την ερώτηση. Βλέπουμε Λοιπόν πως τα ίδια τα παιδιά που συχνά συναναστρέφονται παιδιά αλλοδαπών στο χώρο του σχολείου, γνωρίζοντάς τα δεν έχουν καμία προκατάληψη, ενώ προκαταλήψεις μπορούν να δημιουργηθούν από μακριά και όπου δεν υπάρχει σχετική εμπειρία.

Στη δεύτερη θεματική ενότητα (“ποιά έννοια εκφράζει τη στάση σας απέναντι στους αλλοδαπούς που ζουν στην Ελλάδα”), παρατηρούμε οτι στα αποτελέσματα του συνόλου, οι Θετικές έννοιες όπως φιλία, αλληλεγγύη, συμπάθεια, έχουν τα μεγαλύτερα ποσοστά, ενώ στις απαντήσεις του 30ου Λυκείου, υψηλότερο ποσοστό με διαφορά από τα άλλα, είναι η ουδετερότητα με 27%. Πάντως και στα γενικά, η ουδετερότητα ισοβαθμεί με την συμπάθεια στο υψηλότερο σημείο 19%. Να προσθέσουμε επίσης οτι στην κατηγορία γνώσεων “Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση”, οι αρνητικές έννοιες αντιπάθεια, περιφρόνηση, μίσος έχουν πάρει μηδενικό ποσοστό, ενώ η ουδετερότητα 5% μόνο και τα υψηλότερα ποσοστά έχουν η αλληλεγγύη και η συμπάθεια με 28%.

Η τρίτη θεματική ενότητα αφορά στους τρόπους αντιμετώπισης της αύξησης των οικονομικών προσφύγων στrω Δ. Ευρώπη και στην Ελλάδα. Εδώ βλέπουμε συνολικά να διαφωνεί με την πλήρη νομιμοποίηση κάθε πρόσφυγα το 48%, ενώ συμφωνεί το 34,5% και να συμφωνεί με την άμεση απέλαση των παράνομα εισερχομένων το 54%, ενώ διαφωνεί το 31 %. Την προσωρινή άδεια εργασίας με τακτικό έλεγχο δέχεται το 61 %, ενώ διαφωνεί το 24%. Στο να υπάρχει κρατική μέριμνα για οργανωμένους χώρους υποδοχής, συμφωνεί το 76% και διαφωνεί το 12% και με την πίεση στη διεθνή κοινότητα, ώστε να βελτιωθούν οι συνθήκες ζωής στις χώρες προέλευσης των οικονομικών προσφύγων συμφωνεί το 89% του συνόλου, ενώ διαφωνεί το 4%.

Η τέταρτη Θεματική ενότητα αφορά τη δυνατότητα φοίτησης στα ελληνικά σχολεία των παιδιών των αλλοδαπών εδώ μια σύγκριση των γενικών αποτελεσμάτων και αυτών του 30ου Λυκείου δείχνουν οτι οι μαθητές μας με διαφορά 6,5 ποσοστιαίων μονάδων πιστεύουν οτι τα παιδιά των αλλοδαπών μπορούν να γράφονται σε οποιοδήποτε ελληνικό σχολείο.

Στην πέμπτη Θεματική ενότητα έχουμε 9 ερωτήσεις που αφορούν την ξενοφοβία. Θα αναφερθούμε ενδεικτικά σε ορισμένες από αυτές. Το 55% του συνόλου των ερωτηθέντων διαφωνεί με το οτι οι ξένοι εργαζόμενοι αποτελούν απειλή για την εθνική ασφάλεια, ενώ το 25% συμφωνεί. Το 72% συμφωνεί οτι πρέπει να βοηθήσουμε τούς μετανάστες, γιατί βρίσκονται σε δύσκολη θέση, ενώ το 13% διαφωνεί. Στην ερώτηση αν τα περισσότερα αδικήματα στη χώρα μας τα κάνουν οι παράνομοι αλλοδαποί συμφωνεί το 40%, ενώ διαφωνεί το 39% και δεν παίρνει Θέση το 21%. Αμέσως μετά, στην ερώτηση αν υπάρχει ανησυχία για την ασφάλεια της οικογένειάς μας σήμερα, λόγω της ύπαρξης των αλλοδαπών, το 65% συμφωνεί, ενώ το 23% διαφωνεί και αμέσως μετά το 83% των ίδιων ανθρώπων συμφωνεί οτι οι έλληνες εκμεταλλεύονται τους αλλοδαπούς εργάτες και διαφωνεί σ’ αυτό το 8%.

Η έκτη Θεματική ενότητα εξετάζει το τι πιστεύουμε για τους ξένους εργάτες που ήδη εργάζονται νόμιμα στη χώρα μας. Εδώ τα μεγαλύτερα θετικά ποσοστά δίνονται στην τέταρτη θέση δηλ. για ίση αμοιβή με τους έλληνες εργαζόμενους με συνολικό αποτέλεσμα 40% και ίδιο περίπου από τους μαθητές του σχολείου μας. Με μηδενικό ποσοστό στο ενδεχόμενο της μικρότερης αμοιβής των ξένων από τους έλληνες εργαζόμενους, απαντούν οι κατηγορίες γραμματικών γνώσεων πανεπιστημιακής εκπαίδευσης και δημοτικής εκπαίδευσης, ενώ το σύνολο δίνει 7%.

Μια ακόμα γενική παρατήρηση που μπορούμε να κάνουμε είναι σε σχέση με την κατηγορία απαντήσεων “δεν ξέρω/δεν απαντώ” και τα υψηλά, κατά τη γνώμη μας, ποσοστά που έλαβε στις περισσότερες απαντήσεις. Ποσοστά που κυμαίνονταν κατά μέσο όρο στο 20%, αλλά που αρκετές φορές ξεπερνούσαν το 35%, φτάνοντας μέχρι το 40%. Επίσης εδώ Θα παρατηρήσουμε οτι δικαίως ίσως, μαζικά υψηλά ποσοστά σ’ αυτή την κατηγορία παρατηρούνται στις μικρές ηλικίες.

Ας δούμε τώρα αναλυτικά τόσο τα γενικά αποτελέσματα όσο και του 30ου Λυκείου.

 

 

 

 

[Κεντρική σελίδα] > [Επιμέρους θέματα ευαισθητοποίησης] > [Προσεγγίσεις στο πρόβλημα του ρατσισμού] > [Δημοσκόπιση]